Pojišťovna AXA povinné ručení

AXA povinné ručení se vypočítává zejména dle výkonu motoru, což je důvod k cenového zvýhodnění daných kategorií vozidel. Pojišťovna AXA je tak zaměřená na určitou sortu vozidel, jenž tak dostává zajímavé cenové úlevy. Na druhou stranu skupina vozidel, na kterou není pojišťovna AXA cílená se tak výhodným podmínkám těšit nemůže.

AXA pojišťovna a.s. má klientelu, jež může očekávat široký rozsah asistenčních služeb již v základní variantě povinného ručení. Povinné ručení AXA pojišťovny má 2 varianty a to STANDARD nebo STANDARD PLUS.

Povinné ručení AXA pojišťovny - nabídka variant

limity věcné škody a ušlý zisk škoda na zdraví nebo usmrcení
STANDARD 35 mil. Kč 35 mil. Kč
STANDARD PLUS 70 mil. Kč 70 mil. Kč

AXA povinné ručení STANDARD

  • škody způsobené na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 35 milionů korun na každého zraněného či usmrceného
  • škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 35 milionů korun

AXA povinné ručení STANDARD PLUS

  • škody způsobené na zdraví či usmrcení jiných osob až do výše 70 milionů korun na každého zraněného či usmrceného
  • škody na majetku včetně ušlého zisku poškozeného až do výše 70 milionů korun

AXA pojišťovna - výhodné povinné ručení

  • v základním typu povinného ručení je zahrnuta široká škála asistenčních služeb
  • nehrozí Vám diskriminace při určování ceny povinného ručení v případě, že je místem Vašeho bydliště
    velké město
  • pojišťovna AXA dodává své klientele tzv. HELP BOX - balíček informací a nástrojů obsahující asistenční infolinky, fotoaparátu a další příslušenství k okamžitému zaznamenání dopravní nehody, formuláře + návod, jak se v takové situaci zachovat
  • AXA pojišťovna neklade příliš velký důraz na zabezpečení Vašeho vozidla

Doplňková pojištění + AXA povinné ručení

Pojišťovna AXA nabízí k povinnému ručení svým klientům také širokou nabídku doplňkových služeb. Za zmínku stojí na příklad pojištění pravní asistence Komfort. Toto pojištění rozšiřuje základní asistenci AXA auto o další pojistná rizika případně spory spojené s kontrolou STK, užíváním parkovacího místa - garáže, trestním nebo správním právem.

Dále Vám AXA jako další doplňkové služby k povinnému ručení nabízí doplňkové pojištění skla, zavazadel a úrazové pojištění.

Povinné ručení AXA a převod bonusů

AXA pojišťovna od Vás nebude vyžadovat při převodu bonusů žádná potvrzení ani čestná prohlášení. Dostatečné by mělo být vyplnění požadovaného počtu měsíců bonusu.